چاپ روی کامپوزیت در سرزمین چاپ فلت بد دیدی نو

از خدمات مهم مجموعه فلت بد دیدی نو چاپ روی کامپوزیت و چاپ روی ورق آهن با جوهر ۱۰۰درصد یووی است که استحکام و مقاومت بسیار بالایی در شرایط مختلف جوی دارد ما با تکیه بر تجربه ۱۰ ساله خود مجری بزرگترین پروژه های چاپ روی کامپوزیت و ورق آهن تصاویر شهدا در ایران بوده ایم. مراحل چاپ کامپوزیت دارای نکات مهمی است که رعایت نکردن آن ماندگاری آن را بسیار کم میکند.