چاپ روی کامپوزیت در سرزمین چاپ فلت بد دیدی نو

از خدمات مهم مجموعه فلت بد دیدی نو چاپ روی کامپوزیت و چاپ روی ورق آهن با جوهر ۱۰۰درصد یووی است که استحکام و مقاومت بسیار بالایی در شرایط مختلف جوی دارد ما با تکیه بر تجربه ۱۰ ساله خود مجری بزرگترین پروژه های چاپ روی کامپوزیت و ورق آهن تصاویر شهدا در ایران بوده ایم. مراحل چاپ کامپوزیت دارای نکات مهمی است که رعایت نکردن آن ماندگاری آن را بسیار کم میکند.  
چاپ یووی روی کامپوزیت
انواع چاپ یووی روی کامپوزیت
قیمت چاپ یووی روی کامپوزیت
کیفیت چاپ یووی روی کامپوزیت