چاپ شیشه های دیوار ماژولار بیمارستانی

ما به واسطه سالها تجربه و تخصص در زمینه چاپ روی شیشه مجری بسیاری از پروژه های اجرایی شرکت ها فعال در صنعت بیمارستان سازی در ایران و خارج از ایران هستیم به همین دلیل بسیاری از نکات و استانداردهای مورد تایید سازمان های ذیربط را به بهترین شکل و بصورت کامل در نظر و اجرا میکنیم که همین موضوع باعث شده است که حتی سازمان های ناظر خارج از کشور نیز مجوز های لازم را بدون هیچ ایرادی برای نصب صادر کنند.

تیم ما از مرحله اول که سفارش شیشه  است تا مرحله اخر را بدون برون سپاری و بصورت مستقیم در مجموعه دیدی نو انجام میدهیم.

چاپ فلت بد
قیمت چاپ فلت بد
هزینه چاپ روی شیشه
چاپ روی دیوار ماژولار
چاپ روی شیشه بیمارستانی
چاپ روی شیشه با بهترین دستگاه ها

ازسفارش شیشه استاندارد ،طراحی تا چاپ روی شیشه و بسته بندی در مجموعه دیدی نو اجرا میشود